Silná modlitba za úspech v práci

Väčšina ľudí pozná pocity, keď sa zdá,že v živote začala čierna línia, šťastie sa ukázalo zradne a všetky okolnosti fungovali proti požadovanému cieľu. Toto je obzvlášť nepríjemné, pokiaľ ide o hmotný základ života. Koniec koncov, ako viete, je lepšie byť smutné s plnou peňaženkou. Ak chcete napraviť situáciu, musíte sa dostať do ruky, naladiť sa na pozitívne a začať hrať. Môžete však požiadať o podporu zhora. Úprimný, s vierou, určite pomôže modlitba za úspech v práci. Konkrétne to bude niekoľko dobrých príkladov uvedených nižšie.

modlitba za úspech v práci

Modlitba za úspech v práci a práci

Táto modlitba môže byť vyslovená v každom náročnompracovnej situácii. Napríklad pre úspech pri hľadaní vhodnej práce. Alebo, ak je to žiaduce, posuňte kariérny rebrík. Je adresovaná svätému mučeníkovi Trifonovi. Preto by bolo pekné, keby ste mali jeho ikonu. Toto však nie je potrebné. Hlavnou vecou v modlitbe je úprimnosť a viera a pridružené atribúty zohrávajú úlohu pri psychologickej úprave procesu.

"Ach, svätý mučeník Kristus Trifon! Rýchly asistent kresťanov, apelujem na vás a modlim sa, keď sa pozeráte na váš svätý obraz. Počujte ma, ako vždy počujete veriacich, ctiť si spomienku na vás a vašu posvätnú smrť. Koniec koncov, vy sám umiera, hovorí, že ten, kto je v smútku a nešťastia, zavolajte na vás vo svojich modlitbách, bude prepustený zo všetkých starostí, strastí a znevýhodnených okolností. Oslobodil si rímskeho cézára od démona a uzdravil ho chorobou, počul ma a pomáhal mi, vždy a vo všetkom. Staň sa mi asistentom. Buď mojou ochranou pred zlými démonmi a Nebeským kráľom, vedúcou hviezdou. Modlite sa za mňa Bohu, nech sa zmiluj na mňa svojimi modlitbami a daj mi radosť a požehnanie v diele. Mier s ním vedľa mňa a požehnaj mi svoj plán a svoju pohodu zvýši, takže som pracoval pre slávu Jeho svätom mene! Amen! "

modlitba za úspech v práci a práci

Modlitba pred odchodom do práce

Pred začiatkom pracovného dňa je dobré sa opýtaťpožehnanie a pomoc zhora. Za to je nižšie modlitba za šťastie a úspech v práci. Čítanie každé ráno vám pomôže pri plnení vašich povinností a predchádzať nepríjemným udalostiam. Okrem toho sa môže vysloviť pred obchodnou schôdzou a vo všeobecnosti pred mimoriadne dôležitými a zodpovednými udalosťami.

"Pán Ježiš Kristus, začiatočný Otecjediný syn! Sám ste povedali, keď som bol medzi ľuďmi na zemi, že "bez mňa nemôžete nič robiť." Áno, môj Pane, verím so všetkým svojim srdcom a dušou, že ste to povedali a požiadali o svoje požehnanie na mojej podnikanie. Daj mi to bez prekážok, aby ste začali a bezpečne skončili pre svoju slávu. Amen! "

modlitba za úspech a úspech v práci

Modlitba po práci

Keď skončíte pracovný deň, uistite samusíte poďakovať Bohu. Týmto ukážete svoje uznanie a poskytnete nové požehnanie v budúcnosti. Pamätajte, že silná modlitba za úspech v práci sa stáva silným nie z toho, čo hovoríte, ale zo srdca, s ktorým sa priblížite k vyšším mocnostiam. Ak sa s neba zaobchádzate spôsobom spotrebiteľa, budete mať rovnaký postoj od kolegov a vašich zákazníkov. Ak ukážete úprimnú vďačnosť, budú sa s tebou aj neskôr zaoberať. Nasledujúce slová vám pomôžu vyjadriť svoju vďačnosť Nebe:

"Po splnení môjho požehnania a mojej práce,Ó Ježišu Krisťu, môj Pane, ďakujem ťa z celého srdca a obetuj svoju chválu. Moja duša vás oslavuje, Bože, môj Bože, na veky vekov. Amen! "

modlitba za úspech je šťastie v práci a s úradmi

Modlitba za úspešnú kariéru

Táto modlitba za úspech v práci vás prinesieoveľa viac, ako si myslíte, že sa dostanete. Tajomstvo spočíva v tom, že to znamená nielen blahobyt v práci, ale aj harmonickú rovnováhu medzi profesionálnou činnosťou a inými sférami života. Je to aj modlitba za úspech, veľa šťastia v práci a s nadriadenými. Koniec koncov, komfortná atmosféra na pracovisku závisí nielen od dobrej práce, ale aj od vzťahov s manažmentom, a to ako obchodných, tak čisto ľudských.

"Rovnako ako hviezda Betlehema, nádherná iskraPán, nech sa moja cesta osvecuje mne a s dobrou správou, nech je moje duša ohlásená! Ja, tvoj syn (dcéra), ťa zavolám, Bože - dotkni sa ruky môjho osudu a vedie moje nohy pozdĺž cesty pohody a šťastia. Poslať dole na mňa požehnanie z neba, ó Bože, daj mi môj život nový význam a jasné svetlo, ktoré mi môžu získať moc pravého života, úspech v dnešnom dianí a budúcu prácu a vedieť, v rámci svojej požehnanie rúk žiadne prekážky. Amen! "

silná modlitba za úspech v práci

Modlitba za šťastie pri práci

Niekedy sa stáva, že všetko je dobré, ale doslova je trochu šťastia. Modlitba za úspech v práci, ktorá je ponúknutá nižšie, pomôže napraviť situáciu:

"Pane Bože, Otče nebies! Vieš, ako ma nasledovať, aby som priniesol dobré ovocie mojej práce. Pokorne vás žiadam, vo svojej dobrote, v mene Ježiša Krista, nasmerujte svoje kroky na vaše cesty. Dajte mi príležitosť rýchlo sa učiť a usilovať sa o to ďalej. Nechajte ma túžiť, čo chcete, a nechajte to, čo sa vám nepáči. Odmeňte mi múdrosť, jasnosť mysle a pochopenie vašej vôle, aby som sa mohol posunúť smerom k vám. Prineste ma k stretnutiu s tými správnymi ľuďmi, dajte mi správne poznatky a pomôžte mi vždy byť na správnom mieste v správnom čase. Nedovoľte mi, aby som sa z vašej vôle akokoľvek vzdala a predovšetkým vás žiadam, aby som prerástla svojou prácou dobré ovocie pre dobro ľudí a vašu slávu. Amen! "

modlitby k víťaznému víťazovi za úspech v jeho práci

Modlitba za úspech v práci a práci sv

Ďalšia modlitba, podobne ako prvá v našej revízii,nie je zasvätený Pánovi, ale jednému svätému. Veľký mučeník George je osobou, ktorej sa zaoberá text tejto modlitby. George Vítězný za úspech v práci sa tiež môže modliť, najmä ak je vaše povolanie spojené s verejnou službou, pretože tento svätý Boží je považovaný za patróna Ruska.

"Ó, svätý mučeník George, svätý Pán,teplý náš príhovor a príhovor a vždy v smútku rýchle pomocníka! Pomôž mi vo svojich skutočných skutkoch, modlím sa Pánovi Bože, daj mi svoje milosrdenstvo a požehnanie, úspech a prosperitu. Neopúšťaj ma bez vášho patronátu a pomoci. Pomáhajú riešiť prípadné problémy, a pre väčšiu slávu Pánovu zabezpečiť úspech mojej práce, dodať na hašterenie, zvar, lesť, závisť, hnev a zradcovia v autorite. Našťastie požehnám svoju pamäť naveky! Amen! "

záver

Samozrejme, najlepšia modlitba za úspech v práci -toto je "náš Otče", ktorý sám Ježiš Kristus dal ľuďom. Tiež by sa malo čítať denne, a to ráno aj večer. V zásade sa v kresťanskej tradícii verí, že je to najzákladnejšia a najpravdepodobnejšia modlitba, ktorá zahŕňa všetky naše potreby, petície a tiež obsahuje vďačnosť a oslavovanie Boha. Všetky ostatné modlitby sú považované za akýsi komentár a doplnky k nemu, odhaľujúce jeho význam. Preto, ak nemáte dostatok času, môžete sa ľahko obmedziť na túto evanjeliovú modlitbu.

</ p>
páčilo sa:
1
Súvisiace články
Vďačná modlitba Pánovi: ďakujem za to
Silná modlitba pre chorých
Silná modlitba pochádza z dobrého srdca
Najsilnejšia modlitba je tá, ktorá pochádza
Panteleimonova modlitba za uzdravenie je najviac
Aká by mala byť modlitba za zdravie detí?
Modlitba pred operáciou - čo by malo
Modlitba za prácu svätých
Modlitba k archanjela Michaela. Modlitba v Chudovoch
Populárne príspevky
hore