Najsilnejšia modlitba je tá, ktorá pochádza zo srdca

V najnáročnejšom okamihu sa ľudia obracajú svoj pohľad aprosba k Najvyššiemu. Aké slová prídu na myseľ, čo je najsilnejšia modlitba, ktorá vám pomôže počuť? Mali by to byť všetko známe a zapamätané srdcovými modlitbami, alebo môže človek dodať svoje zúfalstvo Bohu vlastnými slovami?

Najsilnejšia modlitba
-5

Ako sa modliť?

Táto formulácia otázky je dosť legitímna,pretože každé slovo nemá moc. Najsilnejšia modlitba je tá, ktorá sa vyslovuje zo srdca s hlbokou vierou. Modlite sa s nádejou "možno" - ale zrazu to pomôže! - znamená strácať čas márne. Ďalším, kto povedal otcom: keď sa modlíte, budete musieť premýšľať len o význame jeho slov, osoba, ktorá žiada o Všemohúceho, nemôžeme sa rozptyľovať, hovoriť slová mechanicky, neprítomne.

Za čo sa môžete modliť?

O všetkom, čo je dobré pre veriaceho a jeho susedov. Boží žoldnier žiadosti o veľké bohatstvo alebo skutky, ktoré poškodia niekoho, nie sú príjemné pre Boha. Všetko ostatné, čo žije človek, je v Božom moci.

najsilnejšia modlitba pre deti
Človek sa modlí za zdravie za seba a svojich blízkych, odpustenie za určitý hriech, za úspech v podnikaní, za ochranu pred zlými ľuďmi.

Nepochybne najsilnejšia modlitba je o deťoch,pretože ona, rovnako ako žiadna iná, nie je vyslovená so všetkou vášňou, so slzami, s hlbokou nádejou. Materská modlitba môže chrániť deti pred zlými skutkami a myšlienkami, od škody spôsobenej neľudským ľuďom. Prečo je niekedy možné počuť, že modlitby matky nepomáhajú, ale vychádzajú bokom? Takéto vyhlásenie je odpustenie boha a hlboko zlé. Tu môžeme hovoriť o niečom inom. Často matka môže so svojimi deťmi hádať o zlyhaniach. A nie vždy matka vie, čo je pre nich dobré a čo je zlé. Preto sa modlitby stávajú viac sťažností a dokonca aj nároky. Namiesto toho si treba uvedomiť, že jej deti sú Božie deti a súhlasia s tým, že iba on môže ukázať cestu, ale nie matke alebo otcovi. A napriek tomu - musíte v sebe nájsť odpoveď: pre čo sú moje hriechy moje dieťa utrpené? A to bude najsilnejšia modlitba - uznanie, že všetko je vôľou Najvyššieho.

V akom jazyku by sme sa mali modliť?

Bude niekto tvrdiť, že Boh je jeden? Všetky národy a jazyky sveta dostali svoje vlastné meno Boha - to je miesto, kde nemožno vyriešiť tajomstvo, ktoré blízky ľudia, ktorí iniciujú náboženské vojny. V každej viere sa desať prikázaní vyslovuje rôznymi slovami. Všetky posvätné knihy opisujú rovnaké smrteľné hriechy. Boh vytvoril všetky jazyky a každý z nich rozumie každému z nich. Modlite sa vo svojom vlastnom jazyku a nepamätáte si bezmyšlienkové texty v cudzích dialektoch - to je pravda. Malo by byť jasné, že najsilnejšia modlitba matky pochádza z jej duše a je vyslovovaná jednoduchými slovami, je to tajomstvo, ktoré nezveruje nikomu inému než Najvyššiemu. A on to počuje.

najsilnejšia modlitba matky

Čo je obľúbená modlitba?

Aj tu nie je tajomstvo: každý má svoju obľúbenú modlitbu, narodenú z vlastných problémov a bolesti. Je najsilnejšou modlitbou. Môže to byť dlhá a môže sa hodiť do jednej frázy. Môže to byť pokánie, pokorné, slzy - čokoľvek, ale to sú slová, ktoré môžu priniesť mieru duši. Nech sa každý pýta: aké slová dozrievajú v mojom srdci v zlom momente? K dispozícii je modlitba a autor týchto riadkov, a to znie veľmi jednoducho, ale je to - hlavnou prioritou: "Ó Najvyšší, neprinášajú ma vidieť, že moje deti zle, a ja nemám silu, aby im pomohla. Amen. " A zlé momenty prichádzajú na myseľ ďalšie rovnako jednoduché slová, ktoré pomáhajú, aby prežili, "Bože, daj mi silu, aby to vydržala!"

</ p>
páčilo sa:
0
Súvisiace články
Vďačná modlitba Pánovi: ďakujem za to
Silná modlitba pre chorých
Silná modlitba pochádza z dobrého srdca
Silná modlitba za úspech v práci
Panteleimonova modlitba za uzdravenie je najviac
Ako modlitba pomáha svätému Lukášovi?
Veľká mučenka Catherine pomáha ženám.
Modlitba pred operáciou - čo by malo
Modlitby pred začiatkom akéhokoľvek podnikania môžu
Populárne príspevky
hore