Televízne reklamné pivo. Vlastnosti.

Medzi všetky typy reklamnej televíznej reklamymá najväčší vplyv na divákov, takže nedávno dostala najväčšiu prednosť. Ponúka televíznej reklamy vzhľadom na to, že vám umožní pracovať nielen vizuálne obrazy, ale aj zapojiť sa zvukom, čo ďalej zlepšuje vnímanie jasu. To vysvetľuje, prečo je reklama určitých druhov tovaru v televízii zakázaná alebo prísne obmedzená. Napríklad televízna reklama na alkoholické nápoje je v zásade zakázaná a reklama piva je časovo a obsahovo značne obmedzená. Čo presne sú rysy reklamy na pivo?

Videá, ktoré propagujú pivo, môžu byťsa zobrazujú v televízii iba po 22:00 a do 7:00 miestneho času a zvyšok času by nemal byť v lete. Tiež by nemali byť v televíznych programoch zameraných na detské a mládežnícke publikum, na vzdelávacích kanáloch, ako aj na kanály, ktoré sa zameriavajú na problematiku zdravia a životného prostredia. Zároveň v každom takomto videu musí byť upozornenie na poškodenie piva, ktoré zaberá najmenej 7 percent plochy rámu a trvá najmenej päť sekúnd.

Reklama piva nie je menej obmedzená a pokiaľ ide okontext. Samozrejme, nemala by byť zameraná na maloletých. Tiež by nemalo vyžadovať upokojenie žízní, ale všeobecne spája aj zlepšenie blahobytu alebo nálady s použitím piva, ako to bolo bežné len nedávno. Reklamné pivo nemôže priamo spájať používanie piva s dosiahnutím životného úspechu v kariére, štúdiu, športe, s verejným uznaním alebo osobnými úspechmi. Aj v reklamnom pive je zakázané používať vyhlásenia o jeho neškodnosti a ešte viac o zdravotných výhodách a nechuť zdržať sa pitia alkoholu. Ďalšie obmedzenie sa vzťahuje na použité obrázky: akékoľvek obrázky zvierat alebo ľudí v reklame piva sú zakázané.

Vzhľadom k tomu, predchádzajúce reklamné pivo častoumiestnená tento nápoj ako najlepší prostriedok na boj s smädom, a v reklamách neustále splnené pekné a blízko mnohých akcií postáv, vrátane animovaných, zavedenie týchto obmedzení významne ovplyvnená expresia reklamy, pretože už umožňuje divákovi, aby sa priame spojenie s blízkym spôsobom alebo štýlom života, pretože videá sa stali abstraktnejšími. Napriek tomu je reklama piva v televízii prítomná v menšom a ešte väčšom počte.

Aké prostriedky sa používajú teraz,k pivu reklama bola presvedčivejšie? V zásade sa jedná o rovnaké metódy. Pokiaľ ide o príjemnom obraz cieľového publika, ale nešiel nikam, to jednoducho nie je vizualizovať a zákulisia. Sprostredkovať správnej nálady a pozícia tvorcovia spotov filmového hrdinu pokus kvôli akejsi slovná zásoba, intonácia, životného prostredia, dobre zvolené soundtrack, a to je dosť pre nové videá nie sú stratené v starom výraze. Mnoho divákov si ani nevšimol, hlavné zmeny, ktoré boli podrobené pivné reklama - so známymi postavičkami reklama zostala na mieste, s rovnakými hlasy maniere a zvyky, ale jednoducho neprejavujú v obraze, ale koľko diváci sledujú pozorne reklama? Najčastejšie je, takže pamäť je len pamätný slogan a celková nálada, takže dáta môžu byť nazývaný obmedzujúce opatrenia neúčinné. Musím povedať, že to bolo uvedené na štátnej úrovni, a je v súčasnej dobe diskutovaná zákaz pivné reklamy všeobecne.

</ p>
páčilo sa:
0
Súvisiace články
TV anténa: Prehľad
Mediálna reklama na internete: výhody,
Nepravá reklama
Čo je natívna reklama?
Čo je grafická reklama a čo je to?
Reklama: typy reklamy a ich úloha v
Kontextová reklama: Základy, tajomstvo, triky
Pivo "Barley Ear" - oživená značka
Podnikateľský plán pre kozmetický salón. Priame a skryté
Populárne príspevky
hore