Medzietnické konflikty. Príklady a dôvody

V srdci svetových dejín ležiamedzinárodných konfliktov. Príklady takýchto udalostí boli poskytnuté mnohým ľuďom za veľmi významnú cenu. Krvavé svetové vojny dvadsiateho storočia budú dlho zapamätané v každom rohu zemegule. Moderná spoločnosť, zdá sa, je proti akýmkoľvek vojenským aktivitám a konfliktom, liberálne myšlienky, zdravá konkurencia a globálna globalizácia sú jadrom jej vývoja. Avšak v skutočnosti je všetko trochu iné. Počet konfliktov z národnostných a náboženských dôvodov sa každoročne zvyšuje a stále viac účastníkov sa zapája do cyklu takýchto bitiek, čo vedie k postupnému rozširovaniu rozsahu tohto problému.

Nesúlad národných záujmov, územné nároky, negatívne vnímanie stranami - to všetko vytvára medzietnické konflikty.

príklady medzinárodných konfliktov
Príklady takýchto situácií sú obsiahnuté v politických správach so závidiacou stálosťou.

Medzietnický konflikt je adruh sociálneho konfliktu založeného na mnohých faktoroch a rozporoch, spravidla etnických, politických, národných a štátnych.

Príčiny národných konfliktov, ak sa na ne pozeráme podrobne, sú v mnohých ohľadoch veľmi podobné:

  • Boj za zdroje. Vyčerpanie a nerovnomerné rozdelenie prírodných zdrojov, ktoré poskytujú najviac finančných tokov, často vedie k podnecovaniu sporov a konfliktov.
  • Rast populácie v podmienkach izolácie územia, nerovnaká kvalita života, masívna nútená migrácia obyvateľstva.
  • Terorizmus ako fenomén, ktorý si vyžaduje prijatie krutých opatrení a v dôsledku toho zhoršenie konfliktných situácií.

Náboženské rozdiely

príčiny národných konfliktov

Medzietnické konflikty, ktorých príklady budúsú uvedené nižšie, sa týkajú predovšetkým najväčšej sily dvadsiateho storočia - Sovietskeho zväzu. Mnoho rozporov vzniklo medzi republikami Únie, najmä v regióne Kaukazu. Podobná situácia pretrváva aj po tom, čo bývalé časti krajiny dostali suverénny status sovietov. Od pádu ZSSR bolo v Čečensku, Abcházsku a Podnestersku zaregistrovaných viac ako sto a päťdesiat rôznych konfliktov.

Prítomnosť znevýhodnených národnostných menšín v krajinev rámci suverénnej krajiny priamo zakladá koncept "medzietnických konfliktov", ktorých príklady sa čoraz častejšie vyskytujú. Ide o gagautický konflikt v Moldavsku, abcházske a osetské konflikty v Gruzínsku. Zvyčajne s takýmito rozpormi sa obyvateľstvo v rámci krajiny rozdeľuje na radikálnu a nepôvodnú, čo vedie k ešte výraznejšiemu zhoršeniu situácie.

Príklady náboženských konfliktov nie súmenej často. Najvýraznejším z nich je boj proti neveriacim v mnohých islamských krajinách a regiónoch (Afganistan, Čečensko atď.). Takéto konflikty sú tiež charakteristické pre africký kontinent, divoký boj moslimských orgánov a predstaviteľmi iných náboženstiev si vyžiadala viac ako dva milióny životov, a vojna vo Svätej zemi medzi moslimami a židmi nevydrží po celé desaťročia.

príklady náboženských konfliktov
V tom istom smutnom zozname sú konflikty v Kosove medzi Srbmi a Albáncami, boj za nezávislosť Tibetu.

</ p>
páčilo sa:
0
Súvisiace články
Núdzový stav je právnou metódou
Typy konfliktov: koncept a iné
Prečo sú medzi rodičmi konflikty
Nadnárodné obyvateľstvo Kanady
Národná politika
Príklady konfliktov. Typy konfliktov
ES sociálnej povahy: klasifikácia,
Separatívny je zneužívajúci alebo sociálny
Pre začiatočníkov: príklady rozhovorov
Populárne príspevky
hore