Osobnosť je ... Charakteristiky osobnosti

Osobnosť je jedným z kľúčových pojmovfilozofiu, sociológiu a psychológiu. Tento pojem sa často nachádza nielen vo vedeckých štúdiách a pojednaniach, ale aj v každodennom živote. Ako často počujeme v každodennom živote také frázy ako "odvážna osobnosť", "zaujímavá osobnosť", "výnimočná osobnosť". A čo reprezentuje? A čo znamená slovo "osobnosť"?

osobnosť je

Existuje mnoho definícií tohto pojmu. Ak sú kombinované a zjednodušené, ukáže sa, že osoba je systémom morálnych a morálnych kvalít osoby, ktorú získal v procese interakcie so spoločnosťou. To znamená, že jednotlivec nie je obdarený od narodenia, je vytvorený v procese poznania sveta a komunikácie s inými ľuďmi.

Osobnosť je kvalita, ktorá sa prejavujeprocesy činnosti, tvorivosť, vnímanie a komunikácia. Je rozdelená na niekoľko častí - temperament, charakter, schopnosť, rovnako ako kognitívne-kognitívne, potreby-motivačné a emocionálne-voličské sféry. Temperament je zvláštnosťou vnímania a neuro-dynamickej organizácie osobnosti. Charakter - všeobecná koncepcia, ktorá zahŕňa celý rozsah stabilných psychologických vlastností jednotlivca. Schopnosti sú osobnostné črty, ktoré umožňujú vykonávanie rôznych aktivít.

štát a osobnosť

Malo by sa tiež pamätať na to, že osobnosť jenie je to žiadna monolitická kvalita, je to celý systém rôznych vlastností. Medzi jeho hlavné funkcie patrí emočnosť, činnosť, samoregulácia a motivácia. Emocionalita určuje citlivosť človeka na rôzne situácie nastala, a dynamiku výskyt a priebeh zažíva. Činnosťou sa rozumie frekvencia a úplnosť vykonávania určitých činností. Samoregulácia je ľubovoľná kontrola osobnosti určitých parametrov. Motivácia je motív motivujúci akciu. Holistická osobnosť má kompletný súbor týchto vlastností.

oddanej osobnosti

Vždy existovali také problémy akoOsobnosť a spoločnosť alebo štát a osobnosť. Niekedy môžu existovať konflikty medzi jednotlivcom a spoločnosťou. Ich dôvody spočívajú v nemožnosti uspokojiť potreby jednotlivca na komunikáciu, sebarealizáciu a činnosť v danej sociálnej štruktúre. Aby sa predišlo takýmto konfliktom, štát vydal zákony o ochrane ľudských práv. Preto je dosiahnutá pohodlná existencia jednotlivca ako súčasť štátu a spoločnosti.

Medziľudské konflikty sú ďalším inverznýmstrana túžby po sebaprezentácii. Celé časti psychológie sú venované ich riešeniu. Koniec koncov, človek je súbor záujmov, zásad a úsudkov, ktoré sa nie vždy zhodujú s myšlienkami okolitých ľudí. Aby sme dosiahli mierovú a pokojnú spoločnosť, musíme sa naučiť vyhnúť sa konfliktným situáciám a vidieť individualitu okolitých ľudí. Pravdepodobne to bude niekedy možné, pretože sa spoločnosť vyvíja k lepšiemu každý deň. Medzitým sa môžeme len naučiť vidieť človeka nielen v sebe, ale aj v každom z tých, ktorí nás obklopujú.

</ p>
páčilo sa:
0
Súvisiace články
Modálna osobnosť - čo je to? Koncept,
Osoba zločinu
Osobnosť znamená schopnosť človeka
Charakteristiky osobnosti. vlastnosť
Aký je rozdiel medzi osobnosťou a
Osobná orientácia
Čo je jednotlivec: definícia
Psychológia osobnosti
Dragon-Libra (samec): charakteristická a
Populárne príspevky
hore